1. Start­sei­te
  2. Aktu­el­les
  3. Tan­go in den Mai

Tan­go in den Mai
mit Nata­lia Ochoa & Die­go Riemer

Work­shops – Tanz­auf­tritt – Milonga

Sams­tag | 29.4. bis Mon­tag | 1.5.2023

Drei Tage Tan­go ler­nen und tan­zen mit dem hoch­ka­rä­ti­gen Tanz- und Lehr-Paar Nata­lia Ochoa & Die­go Rie­mer.
Genaue­re Infor­ma­tio­nen hier